Consiliul CDI

 Prorector Cercetare
Prof. dr. Dan C. VODNAR
e-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Agricultură
Conf. dr. Mignon ȘANDOR
e-mail: sandor.mignon@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Horticultură
Prof. dr. Mirela CORDEA
e-mail: mcordea@usamvcluj.ro

Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară
Prof. dr. Sanda ANDREI
e-mail: sandrei@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Șef lucr. dr. Cristian COROIAN
e-mail: cristian.coroian@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Ştiinţă si Tehnologia Alimentului
Prof. dr. Sonia SOCACI
e-mail: sonia.socaci@usamvcluj.ro

Comisia internă de avizare a proiectelor și granturilor de cercetare

Comisia de Etică a Cercetării Știinţifice (CECS) este formată din:

  1. Prorector- Prof. dr. Dan C. Vodnar
  2. Prof. dr. Marcus Ioan
  3. Prof. dr. Ramona Suharoschi
  4. Prof. dr. Corina Catana
  5. Prof. dr. Zahan Marius
  6. Conf. dr. Sevastre Bogdan
  7. Prof. dr. Copoeru Ioan