Misiunea asumată a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca, este cercetarea ştiinţifică avansată şi educaţie. Pentru realizarea misiunii asumate universitatea este implicată în generarea de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi formarea profesională de nivel universitar. Activitatea de cercetare, din cadrul universităţii, se bazează pe concepţia potrivit căreia valorile cunoaşterii sunt universale iar procesul cunoaşterii presupune evaluare şi autoevaluare corectă, dialog constructiv şi respect reciproc în exprimarea opiniilor. În prezent, activitatea de cercetare este organizată în două institute de cercetare (Institutul de Ştiinţele Vieţii; Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei); centre, laboratoare şi platforme de cercetare.