PNCDI2 - Program PARTENERIATE - Competiţia iunie 2007 – Domeniu 3 - Mediu - Rezultate finale evaluare

 

Nr. Crt.

Nr. Inreg.

Titlu proiect

Organizatie coordonatoare

Director proiect

Punctaj

Finantare

1

2907

SISTEM MOBIL DE MONITORIZARE RAPIDA A AGENTILOR BIOLOGICI SI CHIMICI PENTRU OBIECTIVE DE IMPORTANTA STRATEGICA

CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU APARARE NBC SI ECOLOGIE

SOMOGHI

VASILE

97,33

Acceptat la finantare

2

3417

RETEAUA ROMANA DE SISTEME LIDAR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA

NICOLAE

DOINA-NICOLETA

97,33

Acceptat la finantare

3

1666

Dezvoltarea de noi produse si tehnologii avansate pentru acoperiri multistrat, protectoare impotriva coroziunii, prietenoase mediului, cu continut scazut de compusi organici volatili (COV)

Institutul de Chimie Fizica \Ilie Murgulescu\""

Vasilescu

Ecaterina

96,67

Acceptat la finantare

4

1486

TEHNOLOGIE DE PROCESARE A DESEURILOR PERICULOASE DIN INDUSTRIA ALUMINIULUI SECUNDAR PENTRU OBTINEREA DE COAGULANTI UTILIZATI LA PURIFICAREA APELOR IN SCOPUL PREVENIRII POLUARII MEDIULUI SI A CONSERVARII RESURSELOR NATURALE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

Crisan

Aurel

96

Acceptat la finantare

5

3432

MULTIHAZARD SI VULNERABILITATE IN CONTEXTUL SEISMIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

ARMAS

Iuliana

96

Acceptat la finantare

6

1376

REALIZAREA HARTII GEOCHIMICE DE DETALIU A MUNICIPIULUI BUCURESTI, ILUSTRAND GRADUL DE AFECTARE/CONSERVARE AREALA A FACTORILOR DE MEDIU: APA (SUBTERANA SI DE SUPRAFATA), SOL SI PLANTE

Societatea Comerciala PROSPECTIUNI S.A.

DORDEA

Dorin Gheorghe

95,33

Acceptat la finantare

7

1844

Detectarea satelitara a gradientilor termici generati de schimbarile climatice globale pe teritoriul Romaniei prin insule de caldura, inclusiv solutii de atenuare a efectelor acestora

Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara

VIRSTA

Ana

95,33

Acceptat la finantare

8

2790

CONSOLIDAREA BIODIVERSITATII PRIN CONSERVARE EX SITU SI EVALUAREA VARIABILIATII SOMACLONALE PRIN TEHNICI MOLECULARE DE ANALIZA GENOMICA LA TAXONI ENDEMICI SAU CU STATUT PERICLITAT DIN SITURILE NATURA 2000

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

CRISTEA

VICTORIA

95,33

Acceptat la finantare

9

1252

MONITORIZAREA SI EVALUAREA PREDICTIVA PENTRU ROMANIA A IMPACTULUI FEEDBACKURILOR SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA UTILIZARII/ACOPERIRII TERENURILOR DIN DATE SATELITARE SI BIOGEOFIZICE IN SITU

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

ZORAN

MARIA

95

Acceptat la finantare

10

1822

Monitorizarea actiunii microbiotei solului in vederea utilizarii ei in reabilitarea ecologica a iazurilor de decantare

Universitatea de Nord Baia Mare

Marian

Monica

95

Acceptat la finantare

11

2795

ECO-TEHNOLOGII DE REABILITARE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A PERIMETRELOR MINIERE AFECTATE DE POLUAREA IAZURILOR DE DECANTARE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE-ICPMRR

ZLAGNEAN

MARIUS

95

Acceptat la finantare

12

3237

Procedura de fitoremediere si evaluare a riscului in zone contaminate cu metale

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Neagoe

Daniela Aurora

95

Acceptat la finantare

13

1640

Studiul complex al ecosistemelor semiinchise (lacuri alpine si vulcanice) in vederea stabilirii nivelului de referinta pentru apreciereimpactului factorului antropic: lacurile alpine din Masivul Fagaras si Lacul Sfanta Ana

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie GEOECOMAR

Brustur

Titus

94,67

Acceptat la finantare

14

1791

Compozite lemn-polimer cu componente de materiale nanostructurate si nanosenzori pentru imbunatatirea microclimatului de locuit

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT-Bucuresti

Cernica

Ileana-Viorica

94,67

Acceptat la finantare

15

2034

Studiul biodiversitatii padurilor de molid si brad din arii protejate Natura 2000 prin metode moderne pluridisciplinare

Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca

Farcas

Sorina

94,67

Acceptat la finantare

16

2609

METODA MODERNA, NECONVENIONALA PENTRU DEPOLUAREA MICROBIANA A APELOR FENOLICE, IN SCOPUL CONSOLIDARII DIVERSITATII BIOLOGICE

INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca

Roman

Cecilia

94,67

Acceptat la finantare

17

2746

INVESTIGAREA, MONITORIZAREA SI DECONTAMINAREA CHIMICA SI (MICRO)BIOLOGICA A POLUANTILOR ORGANICI MAJORI DE TIPUL DINITROFENOL-DERIVATILOR DIN MEDIUL AMBIANT

Centrul de Biotehnologii Microbiene

Jurcoane

Stefana

94,67

Acceptat la finantare

18

1313

TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN)

INSTITUTUL DE GEODINAMICA AL ACADEMIEI ROMANE

Stanica

Dumitru

94

Acceptat la finantare

19

3340

PROCEDEU AVANSAT DE DEPOLUARE PRIN TRATAREA LEVIGATELOR CU AJUTORUL FLOTATIEI IONICE

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI

CIMPEANU

Sorin

94

Acceptat la finantare

20

2564

Cercetari avansate pentru determinarea parametrilor termici, spectrali si chimici ai mineralelor, rocilor si reziduurilor industriale pentru realizarea unor baze de date si meta-date georeferentiate destinate monitorizarii problemelor de mediu

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Dumitras

Dan Constantin

93,67

Acceptat la finantare

21

2873

Sistem informatic fuzzy de simulare si evaluare a scenariilor de risc tehnologic si ecologic si a modurilor de actiune in contextul schimbarilor climatice

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Rm. Valcea

Dumitrescu

Maria

93,67

Acceptat la finantare

22

3233

REMEDIEREA SI UTILIZAREA DURABILA A SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE DIN ZONA COPSA MICA

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

Barbu

Constantin-Horia

93,67

Acceptat la finantare

23

3548

Cercetari privind evaluarea riscului seismic si elaborarea unui model conceptual si functional pentru estimarea pierderilor utilizand sistemele informationale\""

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

Vacareanu

Radu

93,67

Acceptat la finantare

24

1190

MODELAREA SURSELOR SEISMICE DIN ESTUL ROMANIEI PENTRU ESTIMAREA HAZARDULUI SEISMIC

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI

Diaconescu

Mihail

93,33

Acceptat la finantare

25

1406

Fundamentarea stiintifica pentru includerea zonei Cusma (jud. Bistrita-Nasaud) in Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA

PROOROCU

MARIAN

93,33

Acceptat la finantare

26

2601

ANALIZA COSTURILOR PE CICLU DE VIATA AL CONSTRUCTIILOR, IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR -INCERC

ENULESCU

CRISTINA

93,33

Acceptat la finantare

27

1749

SISTEM TEHNOLOGIC INTEGRAT PENTRU NANOFINISAREA ECOLOGICA A SUPRAFETELOR SI MONITORIZAREA EMISIILOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE - SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARE PIELARIE INCALTAMINTE

COARA

GHEORGHE

93

Acceptat la finantare

28

2081

Evaluarea si managementul zgomotului ambiental si a calitatii aerului intr-o arie pilot, periurbana, in interiorul careia exista mari obiective industriale si artere de trafic

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice-ICSI Rm. Valcea

Culcer

Mihail

93

Acceptat la finantare

29

2528

Reducerea consumurilor energetice si a emisiilor de CO2 la realizarea clincherelor de ciment portland

SC CEPROCIM SA

Paceagiu

Jenica

93

Acceptat la finantare

30

2637

Arii protejate: evaluarea calitatii mediului in scopul valorificarii resurselor naturale si al dezvoltarii durabile locale

INCD in domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - IGR

Seghedi

Antoneta

93

Acceptat la finantare

31

3614

SOLUTII TEHNICE INTEGRATE, STRUCTURALE SI ARHITECTURALE, TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE PENTRU REDUCEREA RISCULUI, CRESTEREA SIGURANTEI CONSTRUCTIILOR SI SECURITATII VIETII LA ACTIUNI EXTREME (CUTREMUR, IMPACT - TERORISM, EXPLOZII, TORNADE, ETC.)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR-INCERC

GEORGESCU

EMIL-SEVER

93

Acceptat la finantare

32

1247

Modelarea impactului metalelor grele asupra acviferelor prin studiul complex al faunei acvatice subterane si monitorizare in sistem GRID

Academia Romana - Filiala din Cluj-Napoca

Moldovan

Oana Teodora

92,33

Acceptat la finantare

33

1859

Inventarierea pajistilor naturale cu biodiversitate ridicata din Romania in vederea fundamentarii stiintifice a masurilor de management pentru conservarea acestora

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea

Hanganu

Jenica

92,33

Acceptat la finantare

34

3085

Metode experimentale conventionale si neconventionale de determinare a nivelurilor de performanta a materialelor, elementelor si structurilor de constructii

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Pascu

Ion Radu

92,33

Acceptat la finantare

35

1206

SISTEM INFORMATIC DE TIP OPENGIS PENTRU MONITORIZAREA IMPACTULUI POLITICILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI - GISTEREG

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajare a Teritoriului URBANPROIECT

Tache

Antonio

92

Acceptat la finantare

36

1683

Modelarea efectelor seismice locale induse de cutremurele crustale produse in zonele Tulcea, Galati-Tecucu, Campulung, Banat si evaluarea riscului seismic al acestor zone

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

Balan

Stefan Florin

92

Acceptat la finantare

37

1387

SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE BAZAT PE O PLATFORMA AERIANA PENTRU PROTECTIA ZONELOR CRITICE

SC INAV SA

BARSAN

DORIN

91,67

Acceptat la finantare

38

1659

EVALUAREA MULTIDISCIPLINARA A MARIMII EFECTELOR SEISMICE LOCALE IN MICROZONAREA BUCURESTIULUI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRUFIZICA PAMANTULUI

BALA

ANDREI

91,67

Acceptat la finantare

39

1930

DEZVOLTAREA DE PRODUSE ECOLOGICE DIN MATERIALE BIODEGRADABILE, DESTINATE REALIZARII DE AMBALAJE SI ELEMENTE DE PROTECTIE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE INMA Bucuresti

Cioica

Nicolae

91,67

Acceptat la finantare

40

2656

DIMINUAREA RISCULUI DE MEDIU PRIN APLICAREA UNOR METODOLOGII DE PRELEVARE SI CONTROL PENTRU POLUANTII ORGANICI SPECIFICI SIDERURGIEI, EMISI IN FACTORII DE MEDIU: AER, APA, SOL

INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE - ICEM SA BUCURESTI

SAVIN

DORINA

91,67

Acceptat la finantare

41

3067

NOI TEHNOLOGII ECOLOGICE DE VALORIFICARE ENERGETICA A DESEURILOR BIODEGRADABILE SUB FORMA DE GAZE COMBUSTIBILE CU APLICARE LA STATII DE EPURARE MICI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CERCETARI AVANSATE

BARAN

GHEORGHE

91,67

Acceptat la finantare

42

3175

Sisteme structurale si solutii tehnologice inovative pentru protectia cladirilor la actiuni extreme in contextul cerintelor pentru dezvoltare

Universitatea Politehnica din Timisoara

Dubina

Dan

91,67

Acceptat la finantare

43

3289

durabilaProcedura de evaluare economica a retentiei poluantilor toxici stabili in sisteme fluviale

Universitatea din Bucuresti

Petrescu

Laurentiu Lucian

91,67

Acceptat la finantare

44

3580

Materiale de acoperire biodegradabile, generate din dispersii apoasde copoliesteri obtinuti prin reciclarea chimica a deseurilor de PET

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM Bucuresti

Iancu

Stela

91,67

Acceptat la finantare

45

3014

INSTALATIE DE CONCENTRARE, SEPARARE SI RETINERE A POLUANTILOR SOLIZI SI GAZOSI, INCLUSIV A GAZELOR CU EFECT DE SERA

REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE SUCURSALA DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE - RAAN- SITON

SERBAN

VIOREL

91,33

Acceptat la finantare

46

3101

MACROZONAREA SEISMICA A TERITORIULUI ROMANIEI, FUNDAMENTATA PE INTENSITATI MACROSEISMICE REEVALUATE, COROBORATE CU DATE GEOLOGICE SI GEOFIZICE COMPLEXE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI

PANTEA

AURELIAN

91,33

Acceptat la finantare

47

3356

CREAREA UNEI BAZE DE DATE GEOREFERENTIATE IN PODISUL SUCEVEI PRIN MONITORIZAREA PE IMAGINI DIGITALE A TERENURILOR DEGRADATE, CA SUPORT DECIZIONAL IN REABILITAREA ECOLOGICA

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

Iacobescu

Ovidiu

91,33

Acceptat la finantare

48

1249

INOCULANTI MICROBIENI PENTRU SISTEME DE AGRICULTURA DURABILA

Fundatia Sapientia - Universitatea Sapientia

Lanyi

Szabolcs

91

Acceptat la finantare

49

1923

Elemente de constructie din nanocompozite pe baza de materiale cuschimbare de faza (PCM)-epoxi pentru stocarea energiei solare si reziduale utilizate in cladiri cu consum redus de energie

Institutul de Chimie Fizica Ilie Murgulescu al Academiei Romane

Constantinescu

Mariella

91

Acceptat la finantare

50

2017

Sistem de monitorizare ecologica bazat pe analiza timp/spatiu- frecventa-scala a semnalelor

Univeristatea \Politehnica\" din Bucuresti - Centrul de cercetare ACPC"

STEFANOIU

Dan

91

Acceptat la finantare

51

2253

Evaluarea si cartografierea vulnerabilitatii resurselor de ape subterane pentru asigurarea utilizarii durabile a acestora

Agentia Spatiala Romana

GOGU

Radu Constantin

91

 Acceptat la finantare

52

2520

Cercetari multidisciplinare in vederea stabilirii unor solutii particulare si globale de reducere a impactului realizarii, consolidarii si postutilizarii constructiilor asupra mediului natural

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor

Georgescu

Dan Paul

91

Acceptat la finantare

53

2741

Tehnologii avansate de mediu in industria textila si sisteme integrate de supraveghere si prevenire a poluarii apelor reziduale

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie

Popescu

Alina

91

Acceptat la finantare

54

2917

Sistem de monitorizare a comportarii structurilor metalice de constructie la solicitari mecanice

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA

CHILIBON

IRINELA

91

Acceptat la finantare

55

3204

Anvelope inteligente cu functiuni de utilizare a exergiei mediului pentru cladiri cu confort ridicat si consum de energie redus

INOE 2000INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR

PETRAN

HORIA

91

Acceptat la finantare

56

3400

Materiale termoplastice biodegradabile din resurse regenerabile pentru ambalaje ecologice in scopul reducerii poluarii si a impactului negativ asupra mediului

 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM-Bucuresti

NICOLAE

CRISTIAN-ANDI

91

Acceptat la finantare

57

3535

 INFLUENTA MODIFICARILOR GEO-CLIMATICE GLOBALE SI REGIONALE SUPRA DEZVOLTARII DURABILE IN DOBROGEA

DIRECTIA HIDROGRAFICA MARITIMA CONSTANTA

BOSNEAGU

ROMEO

91

Acceptat la finantare

58

3729

Modelarea stocarii carbonului in forme ecosistemice tranzitorii asociate schimbarii utilizarii terenurilor forestiere din Romania

Institutul de Cercetari si Amenajsri Silvice

Blujdea

Viorel

91

Acceptat la finantare

59

3788

Geo-biodiversitatea Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas.Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru imbogatirea patrimoniului natural al parcului si extinderea limitelor acestuia

Institutul Geologic al Romaniei - Institut National de Cercetare-Dezvoltare in domeniul Geologieim Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei.

Iamandei

Eugenia

91

Acceptat la finantare

60

2168

Reducerea riscului seismic prin evitarea rezonantei teren-structura si prin izolarea bazei structurii. Aplicabilitate in zona metropolitana Bucuresti

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului

Marmureanu

Gheorghe

90,67

Acceptat la finantare

61

3133

EXTRACTE VEGETALE NECONTAMINATE, UTILIZABILE IN FITOTERAPIE OBTINUTE PRIN TEHNOLOGII

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti, Centrul de Cercetari Biologice Stejarul Piatra Neamt

Gille

Elvira

90,67

Acceptat la finantare

62

3488

NECONVENTIONALETEHNICI AVANSATE DE CONTROL AUTOMAT AL CALITATII EFLUENTILOR SISTEMELOR RECIRCULANTE DEACVACULTURA INTENSIVA 

 UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

Ceanga

Emil

90,67

Acceptat la finantare

63

3505

DIVERSITATEA GEOLOGICA A PALEOZOICULUI SUPERIOR DIN ROMANIA SI RELATIA CU SCHIMBARILE CLIMATICE GLOBALE

Universitatea din Bucuresti

Popa

MIhai Emilian

90,67

Acceptat la finantare

64

1856

TEHNOLOGII PENTRU PRODUSE PRIETENOASE MEDIULUI, DIN MATERII GRASE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE-ICECHIM

Stepan

Emil

90,33

Acceptat la finantare

65

2939

Diagnoza vulnerabilitatii infrastructurii urbane la dezastre naturale si k-managementul riscului integrat. Aplicatie pentru Municipiul Iasi

Universitatea Tehnica \Gh. Asachi\" Iasi "

Atanasiu

Gabriela Maria

90,33

Acceptat la finantare

66

3094

Lichide ionice prietenoase mediului cu aplicatii in tratamente electrochimice de suprafata de inalta performanta

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, CATEDRA CHIMIE FIZICA APLICATA SI ELECTROCHIMIE

VISAN

TEODOR

90,33

Acceptat la finantare

67

3154

CERCETARI FUNDAMENTALE DE SEISMOLOGIE ISTORICA SI PALEOSEISMOLOGIE, NECESARE PENTRU EVALUAREA SEISMICITATII PE TERMEN LUNG SI A HAZARDULUI SEISMIC

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI

CONSTANTIN

PETRUTA-ANGELA

90,33

Acceptat la finantare

68

1262

Utilizarea si dezvoltarea de metode noi pentru investigarea si datarea schimbarilor majore de clima si nivel al marii din Delta Dunarii si Marea Neagra in vederea reconstituirii evolutiei si prognozarea riscurilor asociate

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GEOECOMAR

Oaie

Gheorghe

90

Acceptat la finantare

69

1405

CERCETARE SI IMPLEMENTARE DE NOI TEHNOLOGII CURATE PENTRU RECUPERAREA, REFOLOSIREA, REUTILIZAREA DESEURILOR DE MATERIALE PLASTICE IN SCOPUL REDUCERII IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI SI A SANATATII 

SC ICTCM SA

GRIGORE

Octavian

90

Acceptat la finantare

70

1830

STUDII SI CERCETARI PENTRU STABILIREA CONTINUTULUI HARTILOR DE RISC. REALIZAREA MODELULUI DIGITAL AL TERENULUI PENTRU MANAGMENTUL RISCULUI IN ZONA DUNARII DE JOS

Coordonator proiect: Prof.dr. Mirela Praisler Institutie coordonatoare: Universitatea Dunarea de Jos Galati

Praisler

Mirela

90

Acceptat la finantare

71

1912

Model nou inovativ utilizat in fundamentarea stiintifica a deciziilor privind protectia si reconstructia ecologica a zonelor umede si conservarea ariilor protejate bazat pe modelarea matematica a dinamicii morfohidrografice si calitatii apei

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea

CIOACA

Eugenia

90

Acceptat la finantare

72

2115

Evaluarea emisiilor de PCB din activitatile socio-economice si banca de date pentru aprecierea impactului asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI

LESNIC

MIHAI

90

Acceptat la finantare

73

2719

METODE SI TEHNOLOGII INOVATIVE DE GESTIONARE SI DENOCIVIZARE A DESEURILOR PERICULOASE SI TRATARE A LEVIGATELOR CU CONTINUT DE ELEMENTE TOXICE, PROVENITE DIN METALURGIA METALELOR NEFEROASE GRELE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SI RARE-I.M.N.R.

VELEA

TEODOR

90

Acceptat la finantare

74

3360

Program complex de asigurare a calitatii si securitatii mediului in zone rurale specifice poluate cu pesticide si metale grele cu impact asupra calitatii vietii

SC Centrul de Mediu si Sanatate SRL Cluj Napoca (CMS)

Gurzau

Eugen Stelian

90

Acceptat la finantare

75

1219

Sistem integrat spatial GIS de valorificare a zonelor alpine greu accesibile si cu potential turistic complex pentru includerea lor in circuitul turistic.Dezvoltare Valea Lotrului - Valea Oltetului VALOT

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI URBANPROIECT

Popescu

Oana

89,67

Acceptat la finantare

76

1430

PROCEDEE TERMICE AVANSATE DE PIRO-GAZEIFICARE A DESEURILOR URBANE CU PRODUCERE DE ENERGIE

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Apostol

Tiberiu

89,67

Acceptat la finantare

77

1445

Cercetari aprofundate pentru crearea unui sistem educational pilot inspatiul virtual pentru simularea scenariilor privind dezastrele naturalsi modului de actiune a cetatenilor si institutriilor in situatii de criza

Universitatea Nationala de Aparare \Carol I\""

DUMITRU

DANIEL

89,67

Acceptat la finantare

78

2000

Produs natural pe baza de elicitori fungici utilizat in imunizarea plantelor prin vaccinare contra fitopatogenilor

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE SI PROTECTIA MEDIULUI

MATEI

SORIN

89,67

Acceptat la finantare

79

2690

CONSOLIDAREA DE URGENTA POSTSEISM A STRUCTURILOR GRAV AVARIATE, UTILIZAND MATERIALE NOI DE INJECTIE, PRODUSE IN ROMANIA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR -INCERC Bucuresti

DIACONU

ADRIAN CONSTANTIN

89,67

Acceptat la finantare

80

2926

Bioremedierea solurilor contaminate cu produse din industria petroliera pentru redarea acestora in circuitul socio-economic

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Puia

Carmen Emilia

89,67

Acceptat la finantare

81

2938

Bazele fizico-chimice ale tehnologiilor de fitominerit in medii geologice si tehnologice contaminate

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

UDUBASA

Sorin Silviu

89,67

Acceptat la Finantare

82

3445

MANAGEMENTUL DESEURILOR. O ANALIZA DIAGNOSTIC A EVOLUTIEI DESEURILOR PROVENITE DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI IN MEDIUL URBAN IN CONTEXTUL POST ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCURESTI

DRAGAN

GABRIELA

89,67

Acceptat la finantare

83

1289

Fundamentarea stiintifica, modelarea conceptuala si numerica a structurilor acvifere in vederea protectiei si utilizarii durabile a resurselor de apa subterana din partea sudica a Romaniei

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar

Melinte

Mihaela-Carmen

89,33

Acceptat la finantare

84

1874

DETERMINAREA VULNERABILITATILOR LA PERICOLUL RASPANDIRII DE CATRE PASARI A AGENTILOR DE DAUNARE IN ZONELE NATURA 2000

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI

GOGU- BOGDAN

MIRCEA

89,33

Acceptat la finantare

85

1984

Troleibuz acttionat cu invertor trifazat s motor de curent alternativ, cu podea coborata, conform normelor Uniunii Europene

Universitatea Aurel Vlaicu Arad - UAV

Bele

Ioan

89,33

Acceptat la finantare

86

2134

EVOLUTIA SPATIO-TEMPORALA A CARACTERISTICILOR ECOSISTEMELOR ACVATICE - CRITERIU DE STABILIRE A DINAMICII ECOLOGICE

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND

Batrinescu

Gheorghe

89,33

 Acceptat la finantare

87

2715

Fundamentarea stiintifica a unui model de implementare a legislatiei Natura 2000 in Romania , luand ca studiu de caz speciile de animale listate in Directiva Habitate 92/43/EEC (Anexa II)

Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa

Tatole

Victoria

89,33

Acceptat la finantare

88

2817

Dezvoltare durabila prin realizarea si testarea de articole tehnice textile tesute destinate proceselor curate din industrie

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile si Pielarie

ISAR

Daniela

89,33

Acceptat la finantare

89

3149

Evaluarea impactului poluarii cu pulberi respirabile PM 2,5 din zonele urbane cu trafic rutier intens asupra starii de sanatate a populatiei

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND

Bucur

Elena

89,33

Acceptat la finantare

90

3197

Tehnologie de valorificare energetica sub forma de biogaz a deseurilor si/sau subproduselor vegetale din agricultura

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Chimico- Farmaceutica – ICCF

MOSCOVICI

MISU

89,33

Acceptat la finantare

91

1274

Prognoza pierderilor de sol de uz agricol prin eroziune si alunecari de teren, in scopul elaborarii unor solutii de prevenire sau/si de remediere

INMA Bucuresti

Petru

Cardei

89

Acceptat la finantare

92

1425

Hazarde naturale si tehnologice care pot produce dezastre in Romania . Evaluarea riscurilor si masuri de preantampinare si limitare a impactului asupra societatii si mediului inconjurator

Universitatea din Bucuresti

Marinescu

Mihai

89

Acceptat la finantare

93

1440

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA BARIERELOR REACTIVE LA TRATAREA APELOR REZIDUALE REZULTATE LA UZINELE DE PROCESARE A MINEREURILOR URANIFERE

Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive

Radulescu

Rozalia

89

Acceptat la finantare

94

1525

Fluxuri de metan la interfata litosfera-atmosfera in bazine purtatoare de hidrocarburi-implicatii asupra bugetului gazelor cu efect de sera

Universitatea Babes-Bolyai

Baciu

Calin

89

Acceptat la finantare

95

2147

Managementul durabil in gestionarea si valorificarea namolurilor organice din statiile orasenesti de epurare - post-tratare a namolurilor stabilizate anaerob

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA

Patroescu

Viorel

89

Acceptat la finantare

96

2882

CERCETARI INTERDISCIPLINARE PRIVIND VALORIFICAREA ENERGETICA A SUBPRODUSELOR DIN INDUSTRIA LAPTELUI

INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE

BARSAN

ION

89

Acceptat la finantare

97

3081

CERCETARI FUNDAMENTALE GEONOMICE COMPLEXE PENTRU PROIECTAREA ANTISEISMICA A UNITATILOR NUCLEARE 3 SI 4 DE LA CERNAVODA, INTEGRAND SI EVENIMENTELE SEISMICE MAJORE PRODUSE DUPA 4 MARTIE 1977

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI

PANTEA

AURELIAN

89

Acceptat la finantare

98

3467

PREVENIREA SI COMBATEREA POLUARII IN ZONELE INDUSTRIALE SIDERURGICE, ENERGETICE SI MINIERE PRIN RECICLAREA DESEURILOR MARUNTE SI PULVERULENTE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA , FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

HEPUT

TEODOR

89

Acceptat la finantare

99

3621

Tehnologie moderna pentru cresterea durabilitatii constructiilor metalice

Universitatea POLITEHNICA Timisoara prin Centrul National de Cercetare in Constructii si Oboseala

IVAN

Adrian

89

Acceptat la finantare

100

1513

INSTRUMENTE SI TEHNICI NOI IN AMENAJAREA TERITORIULUI PENTRU MONITORIZAREA BILANTULUI HIDRIC AL SOLULUI, IN VEDEREA CONDUCERII IN TIMP REAL A UNUI SISTEM HIDROTEHNIC, IN CONDITIILE ACCENTUARII VARIABILITATII CLIMATICE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA-FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU HIDRAULICA SI PNEUMATICA INOE2000-IHP

NICOLESCU

CONSTANTIN

88,67

 

101

2012

SOLUTII NECONVENTIONALE SI METODE ALTERNATIVE LA TRATAMENTELE CU BROMURA DE METIL A PRODUSELOR AGRICOLE DEPOZITATE/NON-CONVENTIONAL SOLUTIONS AND ALTERNATIVE METHODS TO METHYLBROMIDE TREATMENT OF STORED AGROPRODUCTS

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR BUCURESTI

CIOBANU

MARIA

88,67

 

102

2353

METODA NOUA NECONVENTIONALA DE EVALUARE IN - SITU A CONTAMINARII SOLULUI CU METALE GRELE

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR

ULMANU

MIHAELA

88,67

 

103

2514

Cercatri privind elaborarea de solutii tehnologice de tratare a levigatului provenit de la depozitele controlate de deseuri municipale

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - ICIM BUCURESTI

Vraciu

Sevastita

88,67

 

104

2701

VALORIFICAREA UNOR RESURSE DE ULEIURI VEGETALE PRIN OBTINEREA DE ADITIVI ECOLOGICI PENTRU PROTECTIA ANTICOROSIVA A ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE

SC ICERP SA PLOIESTI

DUMITRU

AURICA

88,67

 

105

3220

Tehnologii inovative de obtinere a carburantilor de inalta performanta din materii prime regenerabile, specifice Romaniei

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

PLESU

Valentin

88,67

 

106

3532

Gestionarea si valorificarea deseurilor metalice, de sticla si de plastic, rezultate in microunitatile locale organizate

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive

AURELIAN

FLORIAN

88,67

 

107

1471

TEHNOLOGII SI RETEA TEHNOLOGICA DE BIOTEHNOLOGII DESTINATA VALORIFICARII ENERGETICE SUB FORMA DE BICOMBUSTIBILI A MATERIALELOR SI DESEURILOR BIODEGRADABILE

OSCAR VON MILLER - INSTITUT DE CONCEPTIE, CERCETARE SI PROIECTARE ECHIPAMENTE TERMOENERGETICE

Pasculete

Elisabeta

88,33

 

108

2391

Indepartarea metalelor grele din ape contaminate printr-un procedeubazat pe utilizarea de bioadsorbanti si materiale hibride Nanostructurate

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice-I.C.S.I. Rm. Valcea

David

Elena

88,33

 

109

2651

TEHNOLOGIE PENTRU VALORIFICAREA ENERGETICA A ULEIURILOR UZATE REZULTATE DIN EMULSIILE DE LA PRELUCRAREA METALELOR IN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE MASINI

SC ICERP SA PLOIESTI

LUCA

MARCEL

88,33

 

110

3106

Cunoasterea dinamicii apei si sedimentelor pe litoralul romanesc al Marii Negre prin masuratori de curenti cu ajutorul tehnologiilor moderne si modelare matematica

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar

Stanica

Adrian

88,33

 

111

3436

CERCETARI ECONOMICO-FINANCIARE DE EVALUARE SI ANALIZA A CONSECINTELOR SI A MODALITATILOR DE ACTIUNE IN EVENIMENTELE DE RISC EXTREM. HAZARDE NATURALE SI ACCIDENTE DE TEHNOLOGICE

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

PRELIPCEAN

GABRIELA

88,33

 

112

3823

Evaluarea complexa multidisciplinara a efectelor biologice si ambientale ale gudroanelor acide petroliere si ale batalurilor de depozitare ale acestora

UMF \Carol Davila\" Bucuresti"

Savopol

Tudor

88,33

 

113

1671

Valorificarea glicerinei crude provenita din industria biodiesel prin bioconversie in dihidroxiacetona.

Fundatia SAPIENTIA - Universitatea SAPIENTIA

Raduly

Botond

88

 

114

1676

Noi tehnologii nepoluante de fabricare a biodieseluluI

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Iovu

Horia

88

 

115

2124

Sinergia mediului geologic si speologic in carstul din Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina, o cale catre evaluarea pas cu pas a ariilor protejate

Institutul Geologic al Romaniei

Dumitras

Delia-Georgeta

88

 

116

2347

TEHNOLOGII INTEGRATE DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA SI VALORIFICARE DURABILA A TERENURILOR DEGRADATE

INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE BUCURESTI

Cristinel

CONSTANDACHE

88

 

117

2442

SISTEM INOVATIV DE MONITORIZARE A ZGOMOTULUI SI A EMISIILOR DIN ZONELE AEROPORTUARE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI

PETCU

Romulus

88

 

118

2485

Bioevaluarea riscurilor sanitare ale poluarii

INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE

BOLEA

Valentin

88

 

119

2726

MOTOHIDRODELTAPLAN PENTRU MONITORIZAREA MARILOR LACURI SI A DELTEI DUNARII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI AEROSPATIALE ELIE CARAFOLI BUCURESTI

PARASCHIV

VICENTIU CRISTIAN

88

 

120

1404

Ecotehnologii bazate pe procese de biofitoepurare pentru tratarea apelor reziduale din industria miniera uranifera

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive

Georgescu

Petre Dan

87,67

 

121

1706

Amplasarea unui accelerator intr-o mina de sare pentru cercetari de astrofizica: studiu fizico-geologic multidisciplinar al catorva zacaminte de sare din Romania

IFIN-HH

Bordeanu

Cristina

87,67

 

122

2177

IMPACTUL POLUARII ARMONICE DIN RETELELE ELECTRICE  ASUPRA CONDITIILOR DE MEDIU SI A ECHIPAMENTELOR COMPLEXE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

CEPISCA

COSTIN

87,67

 

123

2338

AMBALAJE BIODEGRADABILE PE BAZA DE POLIMERI PROVENITI DIN BIOMASA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE – ICECHIM

DIMONIE

DOINA

87,67

 

124

2350

Cercetari complexe ale structurii adanci a teritoriului Romaniei in vederea furnizarii datelor primare pentru evaluarea determinista a hazardului seismic

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantulu

RAILEANU

Victor

87,67

 

125

3308

Stocator performant bazat pe materiale avansate cu proprietati optimizate obtinute prin tehnologii neconventionale de ultima generatie

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR (INCDFM)

PALADE

PETRU

87,67

 

126

3410

Tehnologii curate pentru valorificarea reziduurilor glicerinoase rezultate din procesele de fabricatie a biocombustibililor

INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca

Paizs

Csaba

87,67

 

127

1221

RECONSTRUCTIA ECOLOGICA A HALDELOR DE STERIL SI VALORIFICAREA ACESTORA PRIN CULTURI ENERGETICE SI DE BIOMASA

Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti

DINCA

Lucian-Constantin

87,33

 

128

1807

CERCETAREA SI REALIZAREA SISTEMELOR SONICE GAZODINAMICE PENTRU EFICIENTIZAREA SI ECOLOGIZAREA ARDERII IN INSTALATII METALURGICE

Universitatea DUNAREA DE JOS din Galati

Balan

George

87,33

 

129

2477

SISTEM INTEGRAT COMPLEX DE NANOMATERIALE SI TEHNOLOGII DE EPURARE AVANSATA A APELOR REZULTATE DIN PROCESAREA CHIMICA INDUSTRIALA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCURESTI

IONITA

ELENA

87,33

 

130

3292

Biocombustibili de generatia a 2-a obtinuti prin transesterificare enzimatica din deseuri biodegradabile - uleiuri uzate

INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca

Irimie

Dan Florin

87,33

 

131

3487

PROCESE ALTERNATIVE DE ELIMINARE AVANSATA A SUBSTANTELOR HUMICE DIN APE DE SUPRAFATA IN SCOPUL REDUCERII POTENTIALULUI DE FORMARE A PRODUSILOR DE RISC CANCERIGENI DIN APA POTABILA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA

RUS

VALERIA

87,33

 

132

2047

Solutii biotehnologice ecologice/economice de tratare/valorificare a deseurilor solide din fermele de pasari

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA

Pena Leonte

Elisabeta Carmen

87

 

133

2154

SISTEM INFORMATIC SI ECHIPAMENT DE MONITORIZARE IN TIMP REAL PENTRU EVALUAREA FACTORILOR POLUANTI LA LUCRARILE DE CONSTRUCTII IN ZONELE URBANE

ICECON S.A. - Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii S.A. Bucuresti

Ionescu

Ion

87

 

134

1296

CERCETARI AVANSATE, PENTRU ADSORBTIA DURABILA A CROMULUI REZIDUAL DIN PROCESELE DE PRELUCRARE A PIEILOR NATURALE - CONTRIBUTII LA PROTECTIA MEDIULUI SI CRESTEREA COMPETITIVITATII TEHNOLOGICE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE PIELARIE SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARE PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI

GHIGA

MIHAELA-DOINA

86,67

 

135

1360

ANALIZA BIOACUMULARII UNOR POLUANTI RECALCITRANTI PERICULOSI (PCB) IN BIOTA ACVATICA SI TESTAREA UNOR METODE COMBINATE DE INDEPARTARE A LOR DIN APELE UZATE SI DE SUPRAFATA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI –ICIM BUCURESTI

MARIA

CRISTINA

86,67

 

136

1778

DIVERSITATEA GEOLOGICA A TERITORIULUI ROMANIEI, O EVALUARE SOCIALA SI ECONOMICA

Universitatea Babes-Bolyai

BALINTONI

IOAN CORIOLAN

86,67

 

137

2703

Cercetari privind folosirea surselor de apa locale pentru diverse utilizari in vederea dezvoltarii rurale durabile

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU IMBUNATATIRI FUNCIARE INCDIF - ISPIF Bucuresti

Dobre

Virgil

86,67

 

138

2921

EXTINDEREA DURATEI DE VIATA A STRUCTURILOR DE ETANSARE LA APA IN CONSTRUCTII, IN SCOPUL CRESTERII CAPACITATII DE REZISTENTA LA IMPACTUL MEDIULUI SI A DEZASTRELOR NATURALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR BUCURESTI

MELINTE

SERGIU

86,67

 

139

2928

Evaluarea complexa a influentei frontului deltaic asupra Marii Negre prin tehnici de teledectie si metode interdisciplinare

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie GEOECOMAR

Szobotka

Stefan Andrei

86,67

 

140

3153

FUNDAMENTAREA STIINTIFICA SI IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII PENTRU MANAGEMENTUL RISCULUI DATORAT FACTORILOR DE HAZARD NATURAL-SUPORT DECIZIONAL AL MONITORIZARII CENTRAT PE SISTEME GIS

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR

STEFANICA NICA

MARIA

86,67

 

141

3438

SISTEM DE REGLARE SI MONITORIZARE IN TIMP REAL A COMPACTARII PRIN VIBRARE A BETONULUI PE BAZA UNOR MODELE DINAMICE AVANSATE

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON SA

BRATU

Polidor

86,67

 

142

3850

Combaterea poluarii atmosferei prin stocarea geologica a bioxidului de carbon emis de instalatiile industriale majore din Romania

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar

SAVA

Constantin Stefan

86,67

 

143

1401

MANAGEMENTUL RISCURILOR NATURALE, INUNDATII SI ALUNECARI DE TEREN, LA NIVEL ADMINISTRATIV TERITORIAL UTILIZAND TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATII , PROIECT PILOT

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

STOICA

MARICICA

86,33

 

144

1639

Albirea pastei celulozice nelemnoase in absenta totala a clorului folosind compusi polioxometalati avansati (POM)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE

Almasan

Valer

86,33

 

145

1828

Elaborarea tehnologiei in scopul valorificarii energetice a biogazului rezultat din depozitele de deseuri biodegradabile si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX

Ghetie

Gheorghe

86,33

 

146

1909

Sistem de monitorizare in timp real a instabilitatii solului - tasari si alunecari de teren - in zone expuse la hazard, destinat evaluarii riscurilor si elaborarii de solutii pentru reducerea impactului

S.C. ITC - INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL S.A.

Pop

Ioana

86,33

 

147

2255

Model de dezvoltare a infrastructurii generale si turistice - Studiu de caz Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Turism Bucuresti

Timotin

Victor

86,33

 

148

3380

Model Conceptual de Clasificare si de Interventie pentru Dezvoltarea Rurala in zone NUTS-III din Romania

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

GAMAN

FLORIAN

86,33

 

149

1175

HAZARDUL PRODUCERII EMISIILOR DE GAZE NATURALE IN ZONE POPULATE DIN ROMANIA. EVALUAREA RISCULUI SI IMPACTULUI EMISIILOR DE METAN ASUPRA DEZVOLTARII UNEI ZONE URBANE (STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL BACAU)

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

SCRADEANU

DANIEL

86

 

150

1469

VULNERABILITATEA LOCALITATILOR SI A MEDIULUI DIN ROMANIA LA INUNDATII IN CONTEXTUL MODIFICARILOR GLOBALE ALE MEDIULUI

INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE

Balteanu

Dan

86

 

151

1926

DEPOLUAREA APELOR UZATE REZULTATE DIN FERMELE DE ANIMALE PRIN UTILIZAREA ZEOLITILOR NATURALI

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

DAMIAN

GHEORGHE

86

 

152

2679

Retea pentru controlul poluarii ecosistemului Delta Dunarii cu metal grele si radionuclizi prin metode nucleare si atomice

Institutul National De Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei

Pantelica

Ana

86

 

153

2979

CERCETARI PRIVIND DIAGNOZA SI PREDICTIA INTELIGENTA A STARII DE DEGRADARE A CONSTUCTIILOR DIN BETON DATORITA FACTORILOR NATURALI SI ANTROPICI

INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII - ICECON S.A.

PEPENAR

IOAN

86

 

154

3501

Cercetari privind procesarea si valorificarea ecologica a deseurilor de amestec de formare rezultate din turnatorii, in vederea protejarii rezervelor naturale de materiale prin valorificarea haldelor existente.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive

LICURICI

MIHAI

86

 

155

3578

Modelul receptoruli in managementul integrat de mediu

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND

Nicolescu

Ileana

86

 

156

1270

Componente specifice ale unui Sistem Informational Geografic pentru monitorizarea dinamicii biodiversitatii din regiunile urbane in plan structural sub influenta factorilor de comanda antropici

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajare a Teritoriului URBANPROIECT

Petrisor

Ionut Alexandru

85,67

 

157

1275

Centru de expertiza pentru evaluarea impactului de mediu si implementarea unor modele de amenajare teritoriala pentru imbunatatirea managementului situatiilor de risc hidrologic in bazinul Putna (VN)

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI

ROMANESCU

GHEORGHE

85,67

 

158

1763

MONITORIZAREA EVOLUTIEI MICROBIOTEI, PEDOFAUNEI, FLOREI SI VEGETATIEI PE SOLURILE TEHNOGENE SUPUSE BIOREMEDIERII

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI

MUNTEAN

VASILE

85,67

 

159

1821

Procesarea reziduurilor de tip gudroane acide din batalurile petroliere si valorificarea lor curate

Universitatea Petrol Gaze din Ploiesti

Popovici

Daniela

85,67

 

160

2161

Cercetari privind realizarea unui sistem national de monitorizare a parametrilor de stabilitate pentru optimizarea managementului situatiilor de urgenta si a minimizarii riscurilor din minele de sare.

S.C.MINESA INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE S.A.

Ortelecan

Mircea-Vasile

85,67

 

161

2355

MPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE ASUPRA DEZVOLTARII DURABILE A STATIUNILOR TURISTICE DIN CARPATII ROMANESTI

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

DINU

MIHAELA SOFIA

85,67

 

162

3222

Sistem inteligent pentru monitorizarea in timp real a procesului de compactare prin vibrare a materialelor de constructii pentru lucrari de drumuri

ICECON SA - Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii Bucuresti

Kolumban

Vladimir

85,67

 

163

3551

Sistem de monitorizare cu compensare activa a zgomotelor/vibratiilor, prioritate in programul reducerii factorilor de risc specifici mediului de munca

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA

ALECU

GEORGETA

85,67

 

164

3831

REUTILIZAREA INTEGRALA A DESEURILOR REZULTATE LA PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE DIN CARBUNI

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI

CRISTEA

NICOLAE

85,67

 

165

1514

Studiu de evaluare geo-statistica a riscului de Radon in interior in Romania

Institutul National de C-D pentru Fizica si Inginerie Nucleara IFIN-HH

Purghel

Lidia

85,33

 

166

1786

Structura cristalina si electronica a catalizatorilor metalici suportati si implicatiile acesteia in activitatea catalitica, procese fundamentale si aplicatii

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare

Aldea

Nicolae

85,33

 

167

2114

Metodologie mutidisciplinara pentru evaluarea hazardului natural si antropic privind fenomene de instabilitate a terenului

Institut National de Cercetare-Dezvoltarein domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei-Institutul Geologic al Romaniei

Maftei

Raluca-Mihaela

85,33

 

168

2207

Cercetari complexe privind structura biodiversitatii si evolutia ecosistemelor forestiere din etajul colinar

Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti

PALADA

Magdalena

85,33

 

169

2820

Depoluarea apelor reziduale cu grad ridicat de periculozitate si retinerea in siguranta a ionilor metalici pe tufuti zeolitice modificate

Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti

Pantea

Octav

85,33

 

170

3108

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DESTINAT INVENTARIERII, MONOTORIZARII, GESTIONARII SI EXPLOATARII DURABILE A BIORESURSELOR FORESTIERE, ALTELE DECAT LEMNUL

INSTITUTUL DE BIORESURSE ALIMENTARE

STOIANOV

RADU

85,33

 

171

3357

BAZA DE DATE PRIVIND CONTAMINAREA CU METALE SI METALOIZI TOXICI A APELOR SI SOLURILOR DIN BAZINUL AMPOIULUI (TRONSONUL ZLATNA-ALBA IULIA) SI MODEL DE PROGNOZA A IMPACTULUI ASUPRA SANATATII

INCDMNR - IMNR

Dumitrescu

Daniela Violeta

85,33

 

172

1171

Bioconversia fotosintetica a gazelor emise de termocentrale in biopesticide si biofertilizanti cianobacterieni

Institutul de Cercetare-Dezvoltare petnru Protectia Plantelor

Oancea

Florin

85

 

173

1281

Cercetari interdisciplinare cu privire la taierile ilegale de arbori si paduri

Universitatea Stefan cel Mare Suceava

Bouriaud

Laura

85

 

174

1688

Educatia populatiei asupra riscurilor de inundatii si alunecari de teren in diferite zone ale Romaniei in vederea prevenirii si a reduceriimpactului acestora

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

PETRESCU-MAG

Ruxandra-Malina

85

 

175

1773

FUNDAMENTAREA DE NOI MECANISME INOVATIVE DE FORMARE SI INTARIRE A RESPONSABILITATII ECO- ECONOMICE IN VEDEREA PREVENIRII SI COMBATERII POLUARII PE PRINCIPALII FACTORI DE MEDIU

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Bran

Florina

85

 

176

3008

Cercetari privind tehnologia de generarea energiei electrice prin conversia energiei curentilor marini si fluviali folosind solutii tehnice inovative si structuri concentratoare si permeabile pentru atenuarea fenomenelor de eroziune a tarmurilor

 

S.C. ICPE S.A.

PREDESCU

Mihail

85

 

177

3652

TEHNOLOGIE COMPLEXA PENTRU HIDROLIZA ENZIMATICA A BIOMASEI LIGNOCELULOZICE IN FLUX CONTINUU SI FERMENTAREA INDUSA SI ACCELERATA A ZAHARURILOR IN ETANOL UTILIZAND PROCEDEE NECONVENTIONALE

SC Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare si Membrane SA

CIOROIANU

DAN MIHAIL

85

 

178

1255

Impactul expansiunii teritoriale a habitatului uman asupra componentelor fizice ale mediului ca ansamblu de resurse naturale si suport al ecosistemelor si biodiversitatii

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI URBANPROIECT

STANCU

ELENA

84,67

 

179

1606

Instalatii si dispozitive de procesare ecologica si monitorizare a calitatii resurselor destinate dezvoltarii durabile a unei comunitati

Platforma de formare si cercetare interdisciplinaraNicolas Georgescu-Roegen din cadrul Universitatii de Vest Timisoara

BIZEREA

Marius

84,67

 

180

3284

Tehnologie de remediere in situ a solurilor contaminate din zona Baia Mare prin tehnici moderne de fitoextractie in scopul redarii lor icircuitul socio economic

INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca

Luca

Emil

84,67

 

181

3301

Monitorizarea climatului urban si scenarii de modelare numerica predictiva a influentei activitatilor antropice asupra schimbarilor CLIMAtice si asupra starii de sanatate a populatiei, in BUCuresti

Administratia Nationala de Meteorologie

PESCARU

Ion Victor

84,67

 

182

1528

Sistem de monitorizare si conducere in timp real a proceselor dinamice de transfer de caldura intr-un sistem termodinamic inchis pentru optimizarea functionarii echipamentelor termice din dotarea cladirilor

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

POPESCU

Daniel Ion

84,33

 

183

1895

CONVERSIA DIFENILILOR POLICLORURATI (PCB) IN MATERIALE NEPERICULOASE PRIN IRADIERE CU ELECTRONI ACCELERATI (EA

Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

CALINESCU

Ioan

84,33

 

184

2279

POSIBILITATI DE BIOREMEDIERE A SOLULUI PRIN UTILIZAREA MICROORGANISMELOR - BIOINDICATORI AI STARII DE CALITATE SUSTENABILA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - FACULTATEA DE HORTICULTURA

POPA

DANIELA

84,33

 

185

2628

Aplicatii moderne ale reducerii catodice in protectia mediului

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA

ILEA

PETRU

84,33

 

186

3483

Sistem de monitorizare si diagnoza predictiva in timp real a vibratiilo din traficul urban in vederea evaluarii disconfortului uman si al vulnerabilitatii constructiilor

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI

NASTAC

SILVIU-MARIAN

84,33

 

187

3689

EVALUAREA BIOCOMPATIBILITATII DINTRE NANOPARTICULE SI MICROORGANISME CU IMPLICATII IN DEZVOLTAREA DE NOI TEHNOLOGII CURATE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI (INCDFLPR)

MORJAN

ION

84,33

 

188

1484

Cercetari teoretice si experimentale asupra sistemului performant de aerare pentru asigurarea transferului maxim de oxigen in reactoare biologice aerobe

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

ROBESCU

DAN NICULAE

84

 

189

1884

Sistem Informatic pentru Monitoringul Biodiversitatii in Siturile Natura2000

Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii

Grigoras

Ion

84

 

190

2552

Metode de datare geologica pentru reconstructia scenariilor seismo-tectonice din Romania

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR

Secu

Mihail

84

 

191

2775

Cercetarea si dezvoltarea unor biotehnologii cu eficienta ridicata pentru combaterea poluarii cu ioni de crom nichel, zinc si cupru

S.C. ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini S.A.

Stancu

Rodica

84

 

192

3624

Modalitati si mecanisme pentru reducerea poluarii mediului si remedierea zonelor contaminate in industria extractiva de petrol, gaze si minerale utile

UNIVERSITATEA \PETROL-GAZE\" DIN PLOIESTI"

COLOJA

Pascu Mihai

84

 

193

1521

INSTALATII SI TEHNOLOGII NOI PENTRU CLIMATIZARE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTROTEHNICA ICMET Craiova

Teisanu

Florin

83,67

 

194

1814

OBTINEREA DE BIOCIDE DIN SURSE VEGETALE PENTRU PROTECTIA CULTURILOR AGRICOLE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

STROESCU

MARTA

83,67

 

195

2195

SPUME CERAMICE ULTRAPOROASE CU TEMPLAT POLIMERIC PENTRU DEPOLUAREA FLUXURILOR GAZOASE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie-ICECHIM Bucuresti

SARBU

ANDREI

83,67

 

196

2739

Modalitati de valorificare a namolurilor provenite din deseuri biodegradabile (din bazinele hidrotehnice de acumulare si statii de epurare) in vederea reducerii poluarii mediului

UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI -Centrul de Cercetari si Expertizari Ecometalurgice

NICOLAE

AVRAM

83,67

 

197

2796

Valorificarea energetica superioara a deseurilor solide ancombrante urbane, forestiere si agricole pentru obtinerea de biocombustibili de generatia a 2-a

INCDO-INOE2000, filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca

Naghiu

Alexandru

83,67

 

198

3049

VALORIFICAREA SUPERIOARA A DESEURILOR PET (POLIETILEN TEREFTALAT) LA FABRICAREA R-PEN (RASINI POLIESTERICE NESATURATE)

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA

BALCU

IONEL

83,67

 

199

3725

Sistem de monitorizare a fenomenelor electromagnetice produse de calea ferata electrificata in vederea asigurarii compatibilitatii cu cerintele europene

Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate Bucuresti

Ivana

Eugeniu Cezar

83,67

 

200

3845

Tehnologii inovative de tratare a apelor contaminate cu arsen si compusi cu azot pentru reducerea impactului asupra sanatatii

Universitatea Politehnica din Timisoara

Negrea

Petru

83,67

 

201

1209

Investigarea potentialului patogen, infectios si radioactiv, al ecosistemului Deltei Dunarii

Universitatea din Bucuresti

Mihaescu

Grigore

83,33

 

202

1802

TEHNOLOGIE DE VALORIFICARE ENERGETICA A DESEURILOR URBANE PRIN GAZEIFICARE IN CUPTOR CU STRAT FIX DE COCS

Institutul de Cercetari Metalurgice SA Bucuresti

Iorga

Gheorghe

83,33

 

203

2372

BIOCOMBUSTIBILI PE BAZA DE ALCOOL ETILIC DIN BIOMASA

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica INCDIE ICPE-CA

Teisanu

Alexandru Aristofan

83,33

 

204

2470

Depoluarea prin tehnologii de bioremediere si reconstructia ecologica a solurilor contaminate in activitatea de exploatare si transport a titeiului

UNIVERSITATE PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

PATRASCU

CORNEL

83,33

 

205

2526

Instalatie si tehnologie de valorificare a deseului industrial de razatura cromata rezultat din procesul de prelucrare a pieilor de bovine

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE TEXTILE PIELARIE-SUCURSALA INSTITUTUL DE CERCETARE PIELARIE INCALTAMINTE BUCURESTI

TARLEA

MARIA-MARCELA

83,33

 

206

2557

TEHNOLOGIE DE COLECTARE SI TRATARE A LEVIGATULUI DIN DEPOZITELE DE DESEURI MUNICIPALE IN VEDEREA REDUCERII NIVELULUI DE POLUARE A SOLURILOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA - INSEMEX PETROSANI

Toth

Lorand

83,33

 

207

2311

PRODUSE SI TEHNOLOGII ECOLOGICE UTILIZATE PENTRU DEZINFECTIA , DEZODORIZAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMELOR DE FRIG SI AER CONDITIONAT

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

TARLEA

GRATIELA

83

 

208

2439

FLUX INFORMATIONAL SI SISTEME SUPORT DE DECIZIE IN DOMENIUL GESTIUNII DESEURILOR INDUSTRIALE PERICULOASE

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului ICIM Bucuresti

Daescu

Vasilica

83

 

209

3201

ECHIPAMENT PERFORMANT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR SI SOLUTIILOR , BAZAT PE UTILIZAREA TEHNICILOR FOTOSENSIBILIZATE DE DECONTAMINARE CU RADIATII UV

ICPE ELECTROSTATICASC INSTITUT DE CERCETARE PROIECTARE

VELISAR

ION

83

 

210

3564

TEHNOLOGII SI PRODUSE NOI DIN MATERIALE COMPOZITE OBTINUTE PRIN VALORIFICAREA DESEURILOR POLIMERICE COROBORAT CU CONSERVAREA RESURSELOR SI RESTAURAREA FACTORILOR DE MEDIU

TEHNOLOGICA TEHNOMAG CUG SA

HANCU

LIANA LIVIA

83

 

211

3617

STUDIUL EXPUNERII LA PCB SI IMPACTUL ASUPRA STARII DE SANATATE (FUNCTIA, MORFOLOGIA SI IMUNITATEA TIROIDIANA) LA GRUPURI POPULATIONALE CARE LOCUIESC IN ARII POLUATE, CU SURSE DE PCB

INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE \C. I. PARHON\""

Simescu

Mihaela

83

 

212

1880

SISTEM INTEGRAT DE DETECTIE SI ALARMARE EXTINSA, BAZAT PE TEHNOLOGIA ACCESULUI SECURIZAT PE WEB, DESTINAT DIMINUARII INCIDENTELOR DIN INSTALATIILE TEHNOLOGICE PENTRU GAZE NATURALE

SC IPA SA-SOCIETATE COMERCIALA PENTRU CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE DE ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE AUTOMATIZARE

SPIREANU

GHEORGHE

82,67

 

213

3498

Tehnologii de fabricare a materialelor termorezistente, prin valorificarea deseurilor minerale oxidice rezultate din demolari, dezafectari si rebuturi industriale

INSTITUTUL DE CERCETARI METALURGICE - S.A.

ABAGIU

TRAIAN ALEXANDRU

82,67

 

214

3607

TRATAREA CU OZON A APELOR REZIDUALE CU INCARCATURA ORGANICA. MATERIALE SI TEHNOLOGII

INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN

POPOVICI

ELISABETH- JEANNE

82,67

 

215

1220

Modele de scenarii specifice Romaniei pentru circulatia produselor de protectia plantelor in sistemul sol-apa

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti

Mincea

Carmen

82,33

 

216

1681

Reciclarea chimica a deseurilor de mase plastice

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Popescu

Violeta

82,33

 

217

1922

CERCETARI INTRDISCIPLINARE PENTRU VALORIFICAREA COMPLEXA A BORHOTULUI DE LA FABRICILE DE SPIRT DIN PORUMB SUB FORMA DE BIOGAZ SI FERTILIZANT AGRICOL

INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE

TURCIN

VALER

82,33

 

218

2197

VALORIFICAREA DESEURILOR TOXICE CU CONTINUT DE SELENIU SI CADMIU PRIN TEHNOLOGIE DE SINTETIZARE SI CRISTALIZARE CONCURENTIALA IN MATERIALE INOVATIVE ECOEFICIENTE

SC INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA SA

NICOLESCU

MIRELA SIDONIA

82,33

 

219

3084

DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE IDENTIFICARE A SURSELOR DE POLUARE CU PRODUSE PETROLIERE CA MECANISM ECONOMIC SI SOCIAL DE PREVENIRE A POLUARII MEDIULUI

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD ECOIND

STANILOAE

DUMITRU

82,33

 

220

3241

IMBUNATATIREA EFICIENTEIE ENEREGETICE A PILELOR DE COMBUSTIE DE TEMPERATURA JOASA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA

VASZILCSIN

NICOLAE

82,33

 

221

3455

REDUCEREA GRADULUI DE POLUARE A MEDIULUI PRIN REINTRODUCEREA IN CIRCUITUL ECONOMIC SIDERURGIC A UNOR DESEURI INDUSTRIALE

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA

ARDELEAN

ERIKA DIANA

82,33

 

222

1323

PROCESE COMBINATE DE EPURARE A APELOR UZATE PENTRU REDUCEREA POLUARII MEDIULUI

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

GAVRILA

CAMELIA

82

 

223

1851

Tratamentul apelor de suprafata si reziduale cu polielectroliti obtinuti prin tehnologii cu radiatii

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Manaila

Elena

82

 

224

2148

METODE DE EVALUARE A CONTAMINARII SOLURILOR DIN ZONA DEPOZITELOR PETROLIERE SI TEHNOLOGII DE REMEDIERE

IPA S.A. Bucuresti

Olaru

Virgil

82

 

225

2532

Tehnologii performante, ecologice de reciclare si procesare a recipientelor PET alimentare si nealimentare pentru obtinerea de fulgi si granule PET reutilizabile in industria ambalajelor alimentare

SC PRESUM PROIECT SA IASI

TOMA

Dan

82

 

226

2672

Solutii de viitor in proiectarea ventilatoarelor de aviatie

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare –COMOTI

FETEA

Gheorghe

82

 

227

3710

Generarea modelelor virtuale pentru localitati utilizand tehnici de fotogrammetrie digitala

INTERGIS GRUP

Balota

Octavian Laurentiu

82

 

228

1475

CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA TEHNOLOGIEI MODERNE DE UTILIZARE A RETELEI DE CANALIZARE CA TREAPTA DE PREEPURARE IN VEDEREA USURARII SARCINII STATIILOR DE EPURARE.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI BUCURESTI

ROBESCU

DIANA

81,67

 

229

2187

DETERMINAREA SI REDUCEREA POLUARII MEDIULUI CU METALE GRELE DIN BATERII PORTABILE UZATE IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA

PROOROCU

MARIAN

81,67

 

230

2375

EVALUAREA CALITATII MEDIULUI IN ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN CARPATII CURBURII SI VALORIFICAREA LOR PRIN ECOTURISM

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

DINU

MIHAELA SOFIA

81,67

 

231

2419

Sisteme de sprijin al deciziei pentru calificarea impactului eco-sanitar si managementul urgentelor la obiective nucleare si industriale. Modelare, simulare, vizualizare, resurse internet

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara

Slavnicu

Stelian Dan

81,67

 

232

2014

TEHNOLOGII \END OF LIFE\" PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTA A MATERIALELOR REZULTATE LA DEZMEMBRAREA ANSAMBLELOR MOTOPROPULSOARE SCOASE DIN UZ ALE AUTOMOBILELOR"

SC ICTCM SA

MIHAESCU

LEONARD

81,33

 

233

2641

Reducerea poluarii aerului prin utilizarea in constructii a materialelor cimentoide cu adios de TiO2 nanostructurat 

SC CEPROCIM SA

Menicu

Mirela Florentina

81,33

 

234

2783

PRODUSE DE ACOPERIRE NANOSTRUCTURATE, ECOLOGICE

Fundatia Sapientia Universitatea Sapientia

Gardu

Radita

81,33

 

235

3745

TEHNOLOGIE INOVATIVA DE INCINERARE ECOLOGICA A DESEURILOR PERICULOASE, GENERATOARE DE DIOXINE SI FURANI

CENTRUL DE CERCETARE STIINTIFICA PENTRU APARARE NBC SI ECOLOGIE

SAVU

ION

81,33

 

236

1174

STRATEGII INTELIGENTE DE TESTARE A TOXICITATII DERMALE A UNOR PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR PE BAZA DE ACIZI GRASI SI DERIVATI AI ACESTORA

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE

Oancea

Anca Olguta

81

 

237

3515

Tehnologie de dezasamblare si revalorificare a componentelor metalice si din sticla (LCDsi CRT) din deseurile echipamentelor electronice

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE SI RESURSE RADIOACTIVE

TOMUS

NICOLAE

81

 

238

1531

Proiectarea structurii platformei publice pentru diseminarea facila a informatiei de mediu la nivelul intregii societati

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Voineagu

Vergil

80,67

 

239

1943

SEPARAREA SI RECICLAREA DESEURILOR DIN STICLA SI MASE PLASTICE PROVENITE DE LA DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

Nicolae

Cristian

80,67

 

240

2010

Cercetari multidisciplinare privind realizarea unui model complex al unui corp mare de apa, pentru evaluarea impactului activitatilor umane si a riscurilor naturale. Studiu de caz pe Dunarea Veche.

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

Dan

Paul Dusan

80,67

 

241

3181

TEHNOLOGIE DE MONITORIZARE A MODIFICARILOR GEOMETRICE ALE SUPRAFETEI TERESTRE SI AMENAJARILOR UTILIZATA PENTRU PROGNOZA SI EVALUAREA RISCURILOR

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Trufasu

Aurelian Ovidius

80,67

 

242

1338

Sistem de monitorizare in zona de planificare la urgenta, integrat in sistemul de management al poluarii mediului in unitati chimice

SC IPA SA

Vladut

Gabriel

80,33

 

243

1357

SERVICII WEB PENTRU ACCESUL DESCHIS LA INFORMATII GEOGRAFICE SI DE MEDIU

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

Gorgan

Dorian

80,33

 

244

2702

REDUCEREA POLUARII MEDIULUI LA UTILIZAREA FERTILIZANTILOR CU AZOT

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Orbeci

Cristina

80,33

 

245

2986

INSTALATIE ECOLOGICA, DE RANDAMENT RIDICAT, BAZATA PE EFECTUL DE SEPARARE ENERGETICA A UNUI CURENT TURBIONAR, PENTRU RACIREA TRADUCTOARELOR MINIATURALE SAU A ELEMENTELOR ELECTRONICE PENTRU CALCULATOARELE DE MARE PERFORMANTA

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

RADUCANU

PETRE

80,33

 

246

3608

DEZVOLTAREA DURABILA A PRODUCTIEI DE HARTIE PRIN SISTEME INOVATIVE DE ADITIVI CHIMICI SI BIOCHIMICI

SC CEPROHART SA BRAILA

NEGREANU

VIOLETA

80,33

 

247

3694

DEZVOLTAREA DE COMPOSITE MAGNETODIELECTRICE NANOSTRUCTURATE PENTRU CREAREA DE ANVELOPE INTELIGENTE CU ABSORBTIE PRONUNTATA A MICROUNDELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE SI MATERIE CONDENSATA

IOAN

GROZESCU

80,33

 

248

1402

VALORIFICAREA REPERELOR POLIMERICE PROVENITE DIN DEZMEMBRAREA AUTOVEHICULELOR SCOASE DIN UZ

SC ICTCM SA

GRIGORE

Octavian

80

 

249

1942

SISTEME SI TEHNOLOGII AVANSATE SI ECOLOGICE DE RECUPERARE ( SELECTARE, SEPARARE SI VALORIFICARE ) A DESEURILOR DIN MASE PLASTICE CONFORM CU REGLEMENTARILE EUROPENE, UTILIZAND ECHIPAMENTE MODULATE

SC ICTCM Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini SA

MANOLESCU

MIRCEA

80

 

250

2757

Parteneriat stiintific pentru studiul biodiversitatii si fundamentarea planurilor de management adaptiv necesare protectiei si conservarii ecosistemelor marine si costiere

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA GRIGORE ANTIPA CONSTANTA

Dumitrescu

Elena

80

 

251

2994

SISTEM TEHNOLOGIC INTEGRAT DE SELECTARE, RECUPERARE SI VALORIFICARE A POLIMERILOR DIN AMBALAJE DE MASE PLASTICE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE

SC INSTITUTUL DE CERCETARI RPODUSE AUXILIARE ORGANICE SA

STOIA

ROMEO-LUCIAN

80

 

252

3586

INSTALATII SI TEHNOLOGII DE RECUPERARE A MATERIILOR PRIME SI MATERIALELOR DIN ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI ELECTROTEHNICE

INCDIE ICMET CRAIOVA

DUTA

MARIAN

80

 

253

1429

Program de monitorizare a poluarii apelor de suprafata si din panze freatice cu metale grele si poluanti macromoleculari persistenti

Universitatea Valahia din Targoviste

POPESCU

Ion V.

79,67

 

254

1506

DEZVOLTAREA DE NOI APLICATII SI PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA RIDICATA PE BAZA DE DESEURI DIN LEMN DEZVOLTAREA DE NOI APLICATII SI PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA RIDICATA PE BAZA DE DESEURI DIN LEMN

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE ICECHIM BUCURESTI

ILIE

LUCIA

79,67

 

255

1911

Realizarea si studiul proprietatilor structurale, fizice si chimice ale nanostructurilor pe baza de TiO2, in vederea utilizarii in aplicatii de purificare a mediului si in sisteme anticondens si de autocuratire

UNIVERSITATEA DIN BACAU

STAMATE

MARIUS

79,67

 

256

2411

Analiza posibilitatilor de reconstructie, conservare si valorificare durabila a elementelor cu impact major asupra mediului din arealele miniere

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive

Ciocan

Viorica

79,67

 

257

2591

Dezvoltarea durabila a Parcului Natural \Portile de Fier\" in contextul armonizarii activitatilor antropice cu obiectivele de conservare a diversitatii biologice in ariile protejate"

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura Galati

Patriche

Neculai

79,67

 

258

2341

Strategii privind conservarea ex situ a diversitatii biologice a pteridofitelor de inters biotehnologic

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

SOARE

LILIANA CRISTINA

79,33

 

259

2568

TEHNOLOGIE SI MODEL DE LABORATOR PENTRU PURIFICAREA FLUEDELOR CONTAMINATE CU IMPURITATI IONICE SI/SAU POLARE, INCLUZAND REGENERAREA COMPLETA A ELECTROZILOR DE LUCRU

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA \HORIA HULUBEI\" - IFIN-HH"

Stochioiu