Unități de cercetare

Institute de Cercetare

Institutul de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”

Institutul de Cercetări Horticule Avansate al Transilvaniei

Numărul total de Centre și laboratoare de cercetare, pe facultăți

Nr.
Crt.

Facultatea

Număr Centre de cercetare

Număr Laboratoare de cercetare

1.

Facultatea de Agricultură

3

4

2.

Facultatea de Horticultură

2

8

3.

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

2

4

4.

Facultatea de Medicină Veterinară

3

4

5.

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

2

2

TOTAL

12

22

Listele cu centrele şi laboratoarele de cercetare propuse de către facultăţi au fost aprobate decătre Senatul Universităţii în 16 iunie, 2011

Facultatea de Agricultură

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare – Cultura plantelor Profesor dr. Ioan ROTAR

2.

Centru de cercetare – Sisteme minime şi tehnologii agricole durabile Profesor dr. Teodor RUSU

3.

Centru de cercetări avansate pentru asigurarea calităţii vieţii şi protecţiei mediului înconjurător Profesor dr. Ioan OROIAN

4.

Laborator de cercetare – Controlul fertilităţii solurilor şi monitorizarea agroecosistemelor Profesor dr. Marilena MĂRGHITAŞ

5.

Laborator de cercetare – Optimizarea și dezvoltarea tehnologiilor durabile în cultura plantelor Profesor dr. Ioan DROCAŞ

6.

Laborator de cercetare – Ştiinţe biologice aplicate Profesor dr. Roxana VIDICAN

7.

Laborator de controlul calităţii mediului înconjurător şi protecţia plantelor Şef lucrări dr. Antonia ODAGIU

Facultatea de Horticultură

Nr. crt.

Centru de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de Cercetări Horticole al Transilvaniei Profesor dr. Radu SESTRAŞ

2.

Centru de cercetări pentru biotehnologii agricole Profesor dr. Doru PAMFIL

 

Nr. crt.

Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Genetica şi ameliorarea plantelor horticole şi silvice Profesor dr. Radu SESTRAŞ

2.

Laborator naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea produselor de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic Profesor dr. Doru PAMFIL

3.

Laborator de cercetare în legumicultură Profesor dr. Al. Silviu APAHIDEAN

4.

Laborator de cercetare pentru biodiversitate și bioconservare Conferențiar dr. Corina CĂTANĂ

5.

Proiectarea şi amenajarea peisajului utilizând concepte sustenabile Conferențiar dr. Adelina DUMITRAŞ

6.

Managementul Integrat al Ecosistemelor Forestiere Conferențiar dr. Liviu HOLONEC

7.

Administrarea Afacerilor şi Dezvoltare Rurală Conferenţiar dr. Felix ARION

8.

Îmbunătăţiri funciare, măsurători terestre şi ştiinţe exacte Profesor dr. Marcel DÎRJA

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare producţii apicole si sericicole

Profesor dr. Liviu MĂRGHITAŞ

2.

Centrul de Referinţă pentru Cercetare Avansată în Sericicultură şi Promovarea Producţiei de Mătase

Conf. dr. Daniel S. DEZMIREAN

3.

Laborator zonal de genotipizare a animalelor de fermă Profesor dr. Augustin VLAIC

4.

Laborator de cercetare şi controlul calităţii furajelor Profesor dr. Aurel ŞARA

5.

Laborator pentru certificarea şi crioconservarea germoplasmei animale Şef lucrări dr. Marius ZĂHAN

6.

Laborator de cercetare în piscicultură Şef lucrări dr. Daniela LADOŞI

Facultatea de Medicină Veterinară

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare – Supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor Profesor dr. Vasile COZMA

2.

Centrul de cercetare – Patologie comparată şi experimentală Profesor dr. Cornel CĂTOI

3.

Centrul de cercetare – Biotehnologii medical veterinare Profesor dr. Ioan GROZA

4.

Laborator de Cercetare – Producţii animaliere şi siguranţa animalelor Profesor dr. Marian MIHAIU

5.

Laborator de cercetare – Tehnici fizico-chimice aplicate în analiza produselor de origine animă Conferenţiar dr. Sanda ANDREI

6.

Laborator de cercetare – Farmacovigilenţă Şef lucrĂri dr. Mihai CERNEA

7.

Laborator de cercetare – Diagnostic de laborator medical veterinar Profesor dr. Marina SPÎNU

  Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Nr. crt.

Centru / Laborator de cercetare

Coordonator

1.

Centrul de cercetare în Biochimie și Biotehnologie Agroalimentară Profesor dr. Carmen SOCACIU

2.

Centrul de cercetare privind Calitatea și Siguranța Alimentului Profesor dr. Maria TOFANĂ

3.

Laboratorul de încercări pentru calitatea și siguranța alimentelor Profesor dr. Maria TOFANĂ

4.

Laborator de Cercetare Nutriție Moleculară și Proteomică Șef lucr. dr. Ramona SUHAROSCHI

Centrele de cercetare USAMV polarizează în prezent activitatea multor studii postuniversitare contribuind prin specializarea de master şi doctorat la formarea unor cadre tinere de valoare, multe dintre ele continuatoare a tradiţiei şş exigenţei şcolii agronomice clujene. Dintre ele amintim:

Centre de excelenţă în cercetarea ştiinţifică

Anul acreditării centrului Denumirea centrului de cercetare Director centru de cercetare
2004 Controlul şi monitorizarea fertilităţii şi protecţiei solului Prof. dr. Mihai Rusu

Centre de cercetare recunoscute de CNCSIS

Anul recunoaşterii
centrului
Denumirea centrului de cercetare Director centru cercetare
2006 cercetare/2007/PEAS/index.htmPlatformă de biotehnologie bazată pe cunoaştere Prof. dr. Doru Pamfil
2005 Protecţia integrată ecologic a ecosistemelor – componenţa esenţială a conceptului de agricultură sustenabilă, în conformitate cu aquisul U.E. Prof. dr. Viorel Florian
2005 Centre de biotehnologii aplicate în creşterea animalelor şi protecţia mediului Prof. dr. Vasile Miclea
2004 Centrul de cercetări pentru sisteme minime şi tehnologii agricole durabile Prof. dr. Petru Guş
2003 Centrul de cercetări pentru markeri moleculari Prof. dr. Doru Pamfil
2002 Centrul de cercetări pentru supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor Prof. dr. Vasile Cozma
2002 Centrul de cercetări pentru monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar Prof. dr. Emilian Merce
2001 Centrul de cercetări pentru chimia şi biochimia pigmenţlor vegetali Prof. dr. Carmen Socaciu
2001 Centrul de cercetăi în creşterea animalelor ierbivore şi de formare a resurselor în zona de centru şi nord-vest a ţării Prof. dr. Constantin Velea

 Laboratoare acreditate de RENAR

Denumire laborator Director
Laborator de analiză sol-plantă – LASP Prof. dr. Mihai Rusu
Laboratorul de încercări pentru calitatea şi siguranţa alimentului – LICSA Prof. dr. Maria Tofană
Laboratorul de controlul calităţii produselor apicole și diagnoză apicolă – APHIS-DIA Prof. dr. Liviu Mărghitaş
Laboratorul de controlul calităţii şi autenticităţii produselor agroalimentare – AGRIAL Prof. dr. Carmen Socaciu
Laboratorul de încercări apă şi nivel de zgomot – LIAZ Şef lucr. dr. Tania Mihăiescu
Laboratorul de analiză a calităţii aerului – LACA Prof. dr. Ioan Oroian
Laboratorul pentru certificarea şi criostocarea germoplasmei animale – LCCG Prof. dr. Vasile Miclea
Laboratorul zonal de certificare a calităţii furajelor – LZCF Şef lucr. Antonia Odagiu
Laboratorul naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic – CERTOMG Prof. dr. Doru Pamfil
Laboratorul zonal de gonotipizare a animalelor de fermă – LZGA Prof. dr. Augustin Vlaic
Laboratorul regional de control şi diagnoză apicolă – LR-CDA Prof. dr. Liviu Mărghitaş