Strategia cercetării

Activitatea de cercetare științifică a USAMV Cluj-Napoca, acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare: (1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și (3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative).

Scopuri  strategice

În perioada 2016-2020 în USAMV Cluj-Napoca se definesc următoarele scopuri strategice  în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare:

  1. Clasarea USAMV Cluj-Napoca în categoria universităților românești cu potențial de excelență, vizibile și cu impact internațional. Astfel, se țintește ca USAMV Cluj-Napoca să fie prezentă în clasamentele internaționale prin prisma rezultatelor cercetărilor și a serviciilor suport pentru dezvoltarea mediului socio-economic.

  2. Atragerea cercetătorilor de prestigiu, români sau străini din țară sau străinătate în cadrul Institutelor de cercetare (ISV și ICHAT). În acest sens, USAMV Cluj-Napoca va sprijini reintegrarea cercetătorilor români de valoare din diaspora, prin programe naționale și/sau intenaționale.

  3. Valorificarea capitalului de competență și expertiză înalt specializată prin dezvoltarea de servicii destinate mediului socio-economic.

  4. Extinderea colaborărilor existente şi/sau iniţierea de noi colaborări cu reţele universitare şi de business, reprezentative, pentru domeniile lor de activitate, la nivel internaţional, în vederea creşterii potenţialului competitiv al universităţii, pe o piaţă ştiinţifică aflată într-o continuă dinamică.

  5. Asigurarea contextului necesar pentru susținere cadrele didactice și cercetătorilor USAMV Cluj-Napoca în vederea lansării rezultatelor științifice pe piața națională și internațională.