Servicii

 

Eliberarea permisului de bibliotecă

 • carte de identitate sau  paşaport( pentru studenţii străini )
 • carnetul de student sau legitimţia de serviciu ( pentru salariaţii USAMV şi cititorii externi )
 • 1 fotografie ¾
 • taxa pentru eliberarea legitimaţiei de bibliotecă :
  1. 15 lei pentru cititorii externi
  2. 7,5 lei pentru personalul USAMV
  3. 15 lei eliberarea duplicatului legitimaţiei (pentru toţi utilizatorii)

Servicii gratuite

 • Accesul la catalogul on-line(1979- până în prezent) utilizând sistemul integrat de automatizare pentru biblioteci LIBERTY3
 • Consultarea publicaţiilor în sala cu acces liber la raft
 • Împrumutul publicaţiilor la domiciliu
 • Asistenţă la identificarea publicaţiilor în cataloage şi în bazele de date on-line
 • Consultarea CD-ROM-urilor si a DVD-ROM-urilor
 • Accesul la Internet

Servicii contra cost

 • Împrumut interbibliotecar intern şi internaţional