Servicii

 

 • servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi transfer tehnologic;
 • servicii de cercetare-dezvoltare;
 • servicii de informare tehnologică, audit tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;
 • servicii de asistenţă şi consultanţă pentru realizarea de modele experimentale şi prototipuri;
 • servicii de asistenţă şi consultanţă pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 • servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul legislativ la nivel naţional, european şi internaţional.
 • obţinerea de fonduri în cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
 • identificarea partenerilor din mediul universitar şi de cercetare;
 • organizarea de conferinte, congrese, mese rotunde
 • informare proprietate intelectuala
 • organizarea de sesiuni de diseminare a rezultatelor activitatii de cercetare dezvoltare
 • organizarea de training-uri in domeniul de specialitate