Obiective

 

            OBIECTIVE PE TERMEN SCURT

 1. Susținerea IMM-urilor din sectorul productiv în vederea modernizării tehnologice şi creşterii gradului de inovare
 2. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de cercetare și inovare cu scopul lărgirii ofertei de transfer de tehnologii avansate şi produse inovative, pentru mediul de afaceri
 3. Accelerarea performanţelor tehnologice inovative şi economice ale companiilor româneşti.
 4. Creşterea gradului de inovare știintifică în rândul agenților economici din agricultură şi diverse domenii industriale
 5. Perfecționarea activității organizatorice prin orientarea către serviciile de transfer tehnologic de interes actual pentru mediul economic
 6. Consolidarea patrimonială a centrului
 7. Diversificarea surselor de finanțare
 8. Managementului bazat pe cerințele pieței
 9. Perfecționarea marketing-ului centrului

 

            OBIECTIVE PE TERMEN LUNG

 1. Creșterea numărului de IMM-uri care aplică tehnologii noi.
 2. Introducerea principiilor inovării și transferului tehnologic în educație.
 3. Creșterea potențialului de absorbție tehnologică al agenților economici.
 4. Formarea / perfecționarea continuă a resursei umane implicate în transferul tehnologic.
 5. Intergrarea entităţii în structuri de profil la nivel național și internațional.