Infiintare

 

CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca funcționează în conformitate cu  prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și ale Cartei USAMV Cluj-Napoca, precum și cu prevederile HG nr. 406/2003 referitoare la calitatea de membru în Rețeaua Națională de Inovare și Transfer Tehnologic ReNITT.