Contact

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
BIBLIOTECA

Calea Mănăştur 3-5, 400372
Cluj-Napoca, Cluj, România
+40-264-596.384, int.241 – Sef serviciu Biblioteca
+40-264-596.384, int.242 – Sectia Imprumut carte
+40-264-596.384, int.243 – Sala cu acces liber
Fax: +40364-819.725
E-mail:  biblioteca@usamvcluj.ro