Consiliul CDI

 Prorector Cercetare
Conf. dr. Dan C. VODNAR
e-mail: dan.vodnar@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Agricultură
Conf. dr. Antonia ODAGIU
e-mail: antonia.odagiu@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Horticultură
Prof. dr. Mirela CORDEA
e-mail: mcordea@usamvcluj.ro

 

Prodecan Facultatea de Medicină Veterinară
Prof. dr. Sanda ANDREI
e-mail: sandrei@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Prof. dr. Andreea BUNEA
e-mail: andrea.bunea@usamvcluj.ro
Prodecan Facultatea de Ştiinţă si Tehnologia Alimentului
Conf. dr. Sonia SOCACI
e-mail: sonia.socaci@usamvcluj.ro
Director Institutul de Științele Vieții ”Regele Mihai I al României”
Prof. dr. Carmen SOCACIU
e-mail: carmen.socaciu@usamvcluj.ro
Director Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei
Prof. dr. Doru PAMFIL
e-mail: dpamfil@usamvcluj.ro
Director Centru de Transfer Tehnologic
Dr. ing. Doru SABĂU
e-mail: dsabau@usamvcluj.ro

Comisia internă de avizare a proiectelor și granturilor de cercetare