Colaborari

 

 

Activitatea CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca este condusă de un director.

CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca are relaţii directe de colaborare cu prodecanii cu cercetarea, institutele, centrele și laboratoarele de cercetare din Universitate, precum și cu facultăţile, departamentele şi compartimentele funcţionale din Universitate.

CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca sprijină și contribuie, alături de celelalte compartimente din cadrul Universităţii, la crearea şi menţinerea unor legături instituţionale bune cu organismele și agenţiile responsabile de implementarea și gestionarea programelor de finanţare, cu alte Centre de transfer tehnologic din țară sau din străinătate, precum şi cu alte organisme şi organizaţii, naţionale sau internaţionale, de profil.

CTT – BIOTECH al USAMV Cluj-Napoca sprijină şi  contribuie,  alături  de  celelalte  compartimente  din  cadrul  Universităţii,  la  crearea şi menţinerea unor legături instituţionale eficiente şi reciproc avantajoase cu agenţi economici, foruri, instituţii sau organizaţii reprezentante ale mediului economic și de afaceri interesate în dezvoltarea unor parteneriate şi colaborări cu Universitatea în domeniul transferului tehnologic.